Korsbäck Byaförening r.f.

Bild: Korsbäck Byaförening r.f.

Föreningsinfo
Korsbäckvägen 435, 66230 Korsbäck
korsbackbf.sou.fi
Tillhörighet: Svenska Österbottens Ungdomsförbund, 6:e ring

Verksamhet
Huvudsaklig verksamhet: Byaverksamhet, Hembygdsverksamhet, Musik
Inventarier: Dansgolv, Köksutrustning, Servis

Kontaktperson
Britt-Marie Höglund
Telefon: 050 4063262
E-post: brittmarieh-62( at )hotmail.com